STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Kirkeligning

Kirkeligning

Magistratens 1. afdeling 1905 j.nr. 219

Fortsat fra Mag 1 afd 1904 j.nr. 306
Fortsætter som Mag 1 afd 1906 j.nr. 570

Sager
1905 126-225

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)