STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Kirkeligning

Kirkeligning

Magistratens 1. afdeling 1906 j.nr. 570

Fortsat fra Mag 1 afd 1905 j.nr. 219
Fortsætter som Mag 1 afd 1907 j.nr. 461

Sager
1906 526-585

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)