STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Kirkeligning

Kirkeligning

Magistratens 1. afdeling 1904 j.nr. 306

Fortsat fra Mag 1 afd 1903 j.nr. 1055
Fortsætter som Mag 1 afd 1905 j.nr. 219

Sager
1904 251-325

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)