STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger

Magistratens 1. afdeling 1883 j.nr. 1128

Fortsat fra Mag 1 afd 1883 j.nr. 185
Fortsætter som Mag 1 afd 1884 j.nr. 180

Sager
1883 1026-1150

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)