STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger. Indberetning fra Bogholderiet om ledige og uhævede legatlodder

Magistratens 1. afdeling 1883 j.nr. 185

Fortsætter som Mag 1 afd 1883 j.nr. 1128

Sager
1883 176-300

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)