STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger. Indberetning fra Bogholderiet om ledige og uhævede legatlodder

Magistratens 1. afdeling 1884 j.nr. 180

Fortsat fra Mag 1 afd 1883 j.nr. 1128
Fortsætter som Mag 1 afd 1884 j.nr. 809

Sager
1884 151-300

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)