STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkspenge, anmeldelser herom (Bogholderen)

Bogholderen. Bolværkspenge, anmeldelser af Wulff

Magistratens 2. afdeling 1864 j.nr. 31

Fortsat fra Mag 2 afd 1863 j.nr. 21
Fortsætter som Mag 2 afd 1865 j.nr. 29

Sager
1864 1-70

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)