STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkspenge, anmeldelser herom (Bogholderen)

Bogholderen. Bolværkspenge, anmeldelser af Wulff

Magistratens 2. afdeling 1865 j.nr. 29

Fortsat fra Mag 2 afd 1864 j.nr. 31
Fortsætter som Mag 2 afd 1866 j.nr. 26

Sager
1865 1-60

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)