STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkspenge, anmeldelser herom (Bogholderen)

Bogholderen. Bolværkspenge, anmeldelser herom

Magistratens 2. afdeling 1866 j.nr. 26

Fortsat fra Mag 2 afd 1865 j.nr. 29
Fortsætter som Mag 2 afd 1867-1868 j.nr. 33

Sager
1866 1-75

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)