STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkspenge, anmeldelser herom (Bogholderen)

Wulffs indbetalinger af bolværkspenge

Magistratens 2. afdeling 1863 j.nr. 21

Fortsat fra Mag 2 afd 1862 j.nr. 19
Fortsætter som Mag 2 afd 1864 j.nr. 31

Sager
1863 1-40

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)