STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkspenge, anmeldelser herom (Bogholderen)

Anmeldelser fra Wulff om indkrævede bolværkspenge ved Gammel Strand

Magistratens 2. afdeling 1862 j.nr. 19

Fortsat fra Mag 2 afd 1861 j.nr. 23
Fortsætter som Mag 2 afd 1863 j.nr. 21

Sager
1862 1-70

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)