STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkspenge, anmeldelser herom (Bogholderen)

Anmeldelser fra Wulff om indkrævede bolværkspenge ved Gammel Strand

Magistratens 2. afdeling 1861 j.nr. 23

Fortsat fra Mag 2 afd 1860 j.nr. 21
Fortsætter som Mag 2 afd 1862 j.nr. 19

Sager
1861 1-100

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)