STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sundholm og Sankt Johannes stiftelse: Indenbys og udlændinge på Sankt Johannes Stiftelse, Sundholm

Indenbys og udlændinge på Sct. Johannes Stiftelse, Sundholm

Magistratens 3. afdeling 1919-1920 j.nr. C 71

Fortsat fra Mag 3 afd 1910-1918 j.nr. C 31
Fortsætter som Mag 3 afd 1921-1928 j.nr. B 31

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 3 Afd 1910-1933)