STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sundholm og Sankt Johannes stiftelse: Indenbys og udlændinge på Sankt Johannes Stiftelse, Sundholm

Indenbys og udlændinge på Sct. Johannes Stiftelse, Sundholm

Magistratens 3. afdeling 1921-1928 j.nr. B 31

Fortsat fra Mag 3 afd 1919-1920 j.nr. C 71

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 3 Afd 1872-1933)