STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 27

Fortsat fra Mag 1 afd 1865 j.nr. 22
Fortsætter som Mag 1 afd 1867 j.nr. 20

Sager
1866 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)