STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 22

Fortsætter som Mag 1 afd 1866 j.nr. 27

Sager
1865 1-75

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)