STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger. Indberetning fra Bogholderiet om ledige og uhævede legatlodder

Magistratens 1. afdeling 1886 j.nr. 197

Fortsat fra Mag 1 afd 1885 j.nr. 1080
Fortsætter som Mag 1 afd 1886 j.nr. 1190

Sager
1886 126-200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)