STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger

Magistratens 1. afdeling 1886 j.nr. 1190

Fortsat fra Mag 1 afd 1886 j.nr. 197

Sager
1886 1101-1225

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)