STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1867 j.nr. 16
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1866 j.nr. 23
Fortsætter som Mag 1 afd 1868 j.nr. 33

Sager
1867 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)