STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 23
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1865 j.nr. 17
Fortsætter som Mag 1 afd 1867 j.nr. 16

Sager
1866 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)