STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgemål for drenge der søge optagelse i Flådens Underofficersskole

Magistratens 1. afdeling 1878 j.nr. 1180

Fortsætter som Mag 1 afd 1879 j.nr. 906

Sager
1878 1051-1200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)