STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1870 j.nr. 528

Fortsat fra Mag 1 afd 1869 j.nr. 323
Fortsætter som Mag 1 afd 1871 j.nr. 9

Sager
1870 401-550

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)