STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for umyndige arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1869 j.nr. 323

Fortsat fra Mag 1 afd 1868 j.nr. 64
Fortsætter som Mag 1 afd 1870 j.nr. 528

Sager
1869 176-325

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)