STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Valg af formænd, oldermænd

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 200

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 207
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 90

Sager
1879 101-200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)