STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Valg af oldermænd, formænd o.lign.

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 90

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 200
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 177

Sager
1880 51-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)