STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatregnskaber (fra Bogholderiet)

Legatregnskaber fra Bogholderiet

Magistratens 1. afdeling 1877 j.nr. 1401

Fortsat fra Mag 1 afd 1876 j.nr. 1325

Sager
1877 1351-1550

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)