STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatregnskaber (fra Bogholderiet)

Legatregnskaber

Magistratens 1. afdeling 1876 j.nr. 1325
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1875 j.nr. 1862
Fortsætter som Mag 1 afd 1877 j.nr. 1401

Sager
1876 1301-1500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)