STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1875 j.nr. 19
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1874 j.nr. 8
Fortsætter som Mag 1 afd 1876 j.nr. 56

Sager
1875 1-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)