STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Fortegnelse over fallenter

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 8
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1873 j.nr. 6
Fortsætter som Mag 1 afd 1875 j.nr. 19

Sager
1874 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)