STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1875 j.nr. 345
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1874 j.nr. 332

Sager
1875 251-345

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)