STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelse

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 332
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsætter som Mag 1 afd 1875 j.nr. 345

Sager
1874 251-350

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)