STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Frasigelser af brændevinsafgift

Frasigelse spirituosa

Magistratens 1. afdeling 1868 j.nr. 46
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1867 j.nr. 18
Fortsætter som Mag 1 afd 1869 j.nr. 64

Sager
1868 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)