STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Frasigelser af brændevinsafgift

Frasigelse af ret til spirituosahandel

Magistratens 1. afdeling 1869 j.nr. 64

Fortsat fra Mag 1 afd 1868 j.nr. 46
Fortsætter som Mag 1 afd 1870 j.nr. div.nr

Sager
1869 51-175

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)