STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse om at ville forhandle spirituosa

Magistratens 1. afdeling 1870 j.nr. div.nr

Fortsat fra Mag 1 afd 1869 j.nr. 267

Sager
1870

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)