STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse om at ville forhandle spirituosa

Magistratens 1. afdeling 1869 j.nr. 267
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1868 j.nr. 34
Fortsætter som Mag 1 afd 1870 j.nr. div.nr

Sager
1869 176-325

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)