STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgebeskikkelse i anl.af optagelse på underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1888 j.nr. 257

Fortsat fra Mag 1 afd 1887 j.nr. 231
Fortsætter som Mag 1 afd 1889 j.nr. 242

Sager
1888 151-350

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)