STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgebeskikkelse i anl. af optagelse på underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1887 j.nr. 231

Fortsætter som Mag 1 afd 1888 j.nr. 257

Sager
1887 151-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)