STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1887 j.nr. 318

Fortsat fra Mag 1 afd 1886 j.nr. 75
Fortsætter som Mag 1 afd 1888-1889 j.nr. 600

Sager
1887 251-325

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)