STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Ansøgninger om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1888-1889 j.nr. 600

Fortsat fra Mag 1 afd 1887 j.nr. 318

Sager
1888-1889

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)