STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Meddelelser om konkurser

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 64

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 30
Fortsætter som Mag 1 afd 1882-1883 j.nr. 9

Sager
1881 51-75

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)