STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Meddelelser om fallenter

Magistratens 1. afdeling 1882-1883 j.nr. 9

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 64

Sager
1883 1-9

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)