STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gasledninger og lygter: Kvartalsvise indberetninger ang. gasledninger og lygter samt indlægning af ledninger mod afdragsvis betaling

Kvartalsvise indberetninger ang. forbrugt beløb til gasledninger og lygter

Magistratens 5. afdeling 1918-1938 j.nr. 2

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 2

Sager
1918-1932, 1934

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)