STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gasledninger og lygter: Kvartalsvise indberetninger ang. gasledninger og lygter samt indlægning af ledninger mod afdragsvis betaling

Kvartalsvise indberetninger ang. gasledninger og lygter samt indlægning af ledninger mod afdragsvis betaling

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 2

Fortsat fra Mag 4 afd 1908-1913 j.nr. 2
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1938 j.nr. 2

Sager
1914-1917

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)