STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Kirkeligning

Kirkeligning 1903/04

Magistratens 1. afdeling 1903 j.nr. 1055

Fortsat fra Mag 1 afd 1902 j.nr. 942
Fortsætter som Mag 1 afd 1904 j.nr. 306

Sager
1903 1001-1100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)