STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgemål i anl.af opt. på underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1899 j.nr. 16

Fortsætter som Mag 1 afd 1900-1903 j.nr. 17

Sager
1899 1-18.50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)