STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgemål i anl. af optagelse på underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1900-1903 j.nr. 17
Fortsætter i Værgejournal, j.nr 2.

Fortsat fra Mag 1 afd 1899 j.nr. 16

Sager
1900-1903

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)