STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sønæringsbeviser (Sønæringssager i henh. til lov af 25/3 1892)

Sønæringssager

Magistratens 1. afdeling 1899 j.nr. 18

Fortsætter som Mag 1 afd 1900-1938 j.nr. 9

Sager
1899 1-18.50
1899 18.51-21.25

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)