STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sønæringsbeviser (Sønæringssager i henh. til lov af 25/3 1892)

Sønæringsbeviser (Sønæringssager)

Magistratens 1. afdeling 1900-1938 j.nr. 9

Fortsat fra Mag 1 afd 1899 j.nr. 18

Sager
1900-1938

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)