STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indberetning om tilladelse til privat arbejde / meddelelser fra tjenestemænd om privat virksomhed (Vedt. § 97)

Indberetning om tilladelse til privat arbejde

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 83

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 83
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1932 j.nr. 57

Sager
1913,16

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)