STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indberetning om tilladelse til privat arbejde / meddelelser fra tjenestemænd om privat virksomhed (Vedt. § 97)

Indberetning om tilladelse til privat arbejde

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1911-1913 j.nr. 83

Fortsat fra Mag 4 afd 1899-1910 j.nr. 113
Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 83

Sager
1912 51-100

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)